Skip to Main Content
Hong Kong Baptist University Hong Kong Baptist University Library
 

Maggie Wong

 
Profile Photo
Maggie Wong
Contact:
AML Library (Main Library)
3411-2178

My Guides

Last update: May 16, 2024 154 views
BrowZine™
Last update: Mar 24, 2023 48 views
Last update: Sep 6, 2023 35653 views
Last update: Oct 7, 2022 17 views
Last update: Mar 15, 2024 315 views
Last update: Mar 15, 2023 117 views
Last update: May 8, 2024 87 views
Last update: Mar 20, 2024 810 views
FIN7750 FinTech
Last update: Nov 13, 2023 64 views
Finance Subject Guide
Last update: Apr 26, 2024 139 views
Google Scholar
Last update: Aug 4, 2022 254 views
Last update: Nov 17, 2023 36 views
Last update: Aug 17, 2023 150 views
Last update: Aug 15, 2022 12 views
Last update: Mar 20, 2024 43 views
Last update: Aug 18, 2022 10 views
Last update: Nov 13, 2023 55 views
Last update: Feb 1, 2024 25 views
Last update: Sep 26, 2023 31 views
Last update: Apr 26, 2024 26 views
Last update: May 8, 2024 78 views
Mendeley
Last update: Aug 4, 2022 146 views
News & Newspapers
Last update: Apr 10, 2024 405 views
nkoda
Last update: Jun 2, 2023 169 views
Last update: Mar 5, 2024 102 views
Last update: Sep 26, 2023 79 views
Last update: Sep 26, 2023 38 views
SPSS
Last update: Apr 26, 2024 842 views
Last update: Nov 13, 2023 64 views
title
Loading...